Alectoris

triviale naam Letenschappelijke benaming
Barbarijse Patrijs Alectoris barbara
Aziatische Steenpatrijs Alectoris chukar
Steenpatrijs Alectoris graeca
Arabische Steenpatrijs Alectoris melanocephala
Steenpatrijs Alectoris philbyi
Rode Patrijs Alectoris rufa

vergelijk van vleugel- en staartopbouw