Rostratulidae
Painted-snipes

Letenschappelijke benaming Duitse benaming
Rostratula Goldschnepfen
triviale naam Letenschappelijke benaming
Goudsnip Rostratula benghalensis