Procellariidae

Letenschappelijke benaming Duitse benaming
Ardenna
Calonectris
Fulmarus
Puffinus Sturmtaucher
triviale naam Letenschappelijke benaming
Noordse Stormvogel Fulmarus glacialis
Kuhl-stormvogel Calonectris diomedea
Dunbekpijlstormvogel Ardenna tenuirostris
Dunbekpijlstormvogel Puffinus tenuirostris
Gestreepte Pijlstormvogel Calonectris leucomelas