Haematopodidae

Letenschappelijke benaming Duitse benaming
Haematopus Austernfischer
triviale naam Letenschappelijke benaming
Scholekster Haematopus ostralegus