Passeridae

Letenschappelijke benaming Duitse benaming
Montifringilla Schneefinken
Passer Sperlinge
Petronia Steinsperlinge
Pseudonigrita Spätzlinge