Thinocoridae

Letenschappelijke benaming Duitse benaming
Attagis
triviale naam Letenschappelijke benaming
Andeskwartelsnip Attagis gayi