Campephagidae

Letenschappelijke benaming Duitse benaming
Coracina
Pericrocotus
triviale naam Letenschappelijke benaming
Kortsnavelmenievogel Pericrocotus brevirostris
Langstaartmenievogel Pericrocotus ethologus
Scharlaken Menievogel Pericrocotus flammeus
Australische Rupsvogel Coracina novaehollandiae