Pipridae

Letenschappelijke benaming Duitse benaming
Pipra
Pseudopipra
triviale naam Letenschappelijke benaming
Roodkruinmanakin Pipra aureola
Witkruinmanakin Pseudopipra pipra