Cotingidae

Letenschappelijke benaming Duitse benaming
Porphyrolaema
Pyroderus
Rupicola
Xipholena
triviale naam Letenschappelijke benaming
Pompadourcotinga Xipholena punicea
Rode Rotshaan Rupicola peruviana
Bergapalis Porphyrolaema porphyrolaema
Roodkraagvruchtenkraai Pyroderus scutatus