Otididae

text

Letenschappelijke benaming Duitse benaming
Ardeotis
Otis Trappen
Tetrax
triviale naam Letenschappelijke benaming
Grote Trap Otis tarda
Koritrap Ardeotis kori
Kleine Trap Tetrax tetrax