Stuk #4426

vondstdata

ad.
vindplaats Swakopmund, NAM
collectiesleutel 999-30
vondsttoestand Aangespoelde vondst
vinddatum 20.09.2018
Coll. 4jvh

Metingen

Gemaakt op 01.08.2019 14:52 Uhr

Afbeelding #6226
300 DPI

Kaapse Aalscholver
Phalacrocorax capensis