Thalurania

Trivial name Latin name
Fork-tailed Woodnymph Thalurania furcata