Leiothrix

trivial name latin name
Red-billed leiothrix Leiothrix lutea