Gyps

trivial name latin name
Eurasian griffon Gyps fulvus
Rueppell's Griffon Gyps rueppelli