Poicephalus

trivial name latin name
Brown-necked Parrot Poicephalus fuscicollis
Meyers Parrot Poicephalus meyeri