Pluvianus

Trivial name Latin name
Egyptian Plover Pluvianus aegyptius