Eurypyga

trivial name latin name
Sunbittern Eurypyga helias