Chroicocephalus

trivial name 学名
ユリカモメ Chroicocephalus ridibundus
ハシボソカモメ Chroicocephalus genei
ズアオカモメ Chroicocephalus cirrocephalus
ギンカモメ Chroicocephalus novaehollandiae

翼と尾の形状比較1

1 According to Hartmann (2000a, 2000b and 2016)