Anairetes

Trivial name Latin name
Tufted Tit-Tyrant Anairetes parulus

1 According to Hartmann (2000a, 2000b and 2016)