Amazonetta

Trivial name Latin name
Brazilian Teal Amazonetta brasiliensis