Eurostopodus

Trivial name Latin name
Spotted Nightjar Eurostopodus argus

1 According to Hartmann (2000a, 2000b and 2016)