Mniotilta

Trivial name Latin name
Black-and-white Warbler Mniotilta varia

1 According to Hartmann (2000a, 2000b and 2016)