Mergellus

trivial name latin name
Smew Mergellus albellus