Oreortyx

Trivial name Latin name
Mountain Quail Oreortyx pictus

1 According to Hartmann (2000a, 2000b and 2016)