Eudynamys

Trivial name Latin name
Asian Koel Eudynamys scolopaceus