Polioptila

trivial name latin name
Cuban Gnatcatcher Polioptila lembeyei