Eurocephalus

trivial name latin name
White-crowned Shrike Eurocephalus anguitimens