Priotelus

Trivial name Latin name
Cuban Trogon Priotelus temnurus

1 According to Hartmann (2000a, 2000b and 2016)