Mniotilta

Trivial name Latin name
Black-and-white Warbler Mniotilta varia