Phoeniconaias

trivial name latin name
Lesser Flamingo Phoeniconaias minor