Pluvianus

trivial name latin name
Egyptian Plover Pluvianus aegyptius