Odontophoridae
New World quail

Latin name german name
Callipepla
Oreortyx
Trivial name Latin name
Elegant Quail Callipepla douglasii
Mountain Quail Oreortyx pictus