Eurylaimidae

latin name german name
Eurylaimus
Psarisomus
trivial name latin name
Long-tailed Broadbill Psarisomus dalhousiae
Banded Broadbill Eurylaimus javanicus