Otidiformes
Floricans, bustards and korhaans

Nombre científico Nombre común en alemán
Otididae Trappen
Nombre común Nombre científico
Avutarda Euroasiática Otis tarda
Avutarda Kori Ardeotis kori
Sisón Común Tetrax tetrax
Sisón Negro Aliclaro Afrotis afra
Sisón Moñudo de Saheliano Lophotis ruficrista