Colección de Plumas

Clasificación taxonómica

Ordenados taxonómicamente según Richard. O. Prum

Hoatzins
1 Especies
1 Especies
Ostriches
9 Especies
Ducks, geese and swans
99 Especies
Chicken, grouse and turkeys
105 Especies
Nightjar and allies
29 Especies
Swifts and hummingbirds
32 Especies
Turacos
14 Especies
Cuckoos
32 Especies
Floricans, bustards and korhaans
7 Especies
Cuckoo roller
1 Especies
Sandgrouse
6 Especies
Pigeons / doves
78 Especies
Rails and cranes
27 Especies
Flamingoes
4 Especies
Grebes
4 Especies
Waders, gulls and auks
121 Especies
Sunbittern and kagu
1 Especies
Loons
3 Especies
Penguins
1 Especies
Albatrosses, petrels and shearwaters
35 Especies
Storks, herons, egrets, ibises and spoonbills
40 Especies
Seriemas
1 Especies
Pelicans
35 Especies
Hawks, eagles and old world vultures
103 Especies
Owls
46 Especies
Mousebirds
4 Especies
Trogons
11 Especies
Hornbills, hoopoe and wood hoopoes
45 Especies
Roller birds
42 Especies
Woodpeckers
63 Especies
Falcons
28 Especies
Parrots
153 Especies
Songbirds and kin
757 Especies