Colección de Plumas

Clasificación taxonómica

Ordenados taxonómicamente según Richard. O. Prum

Hoatzins
1 Especies
0 Especies
Ostriches
7 Especies
Ducks, geese and swans
91 Especies
Chicken, grouse and turkeys
97 Especies
Nightjar and allies
30 Especies
Swifts and hummingbirds
35 Especies
Turacos
12 Especies
Cuckoos
29 Especies
Floricans, bustards and korhaans
3 Especies
Cuckoo roller
1 Especies
Sandgrouse
6 Especies
Pigeons / doves
72 Especies
Rails and cranes
24 Especies
Flamingoes
4 Especies
Grebes
4 Especies
Waders, gulls and auks
120 Especies
Sunbittern and kagu
1 Especies
Loons
3 Especies
Penguins
1 Especies
Albatrosses, petrels and shearwaters
28 Especies
Storks, herons, egrets, ibises and spoonbills
31 Especies
Seriemas
1 Especies
Pelicans
34 Especies
Hawks, eagles and old world vultures
84 Especies
Owls
40 Especies
Mousebirds
4 Especies
Trogons
11 Especies
Hornbills, hoopoe and wood hoopoes
34 Especies
Roller birds
43 Especies
Woodpeckers
52 Especies
Falcons
26 Especies
Parrots
118 Especies
Songbirds and kin
756 Especies