Colección de Plumas

Clasificación taxonómica

Ordenados taxonómicamente según Richard. O. Prum

Hoatzins
1 Especies
1 Especies
Ostriches
6 Especies
Ducks, geese and swans
95 Especies
Chicken, grouse and turkeys
105 Especies
Nightjar and allies
30 Especies
Swifts and hummingbirds
36 Especies
Turacos
12 Especies
Cuckoos
30 Especies
Floricans, bustards and korhaans
3 Especies
Cuckoo roller
1 Especies
Sandgrouse
6 Especies
Pigeons / doves
82 Especies
Rails and cranes
23 Especies
Flamingoes
4 Especies
Grebes
4 Especies
Waders, gulls and auks
125 Especies
Sunbittern and kagu
1 Especies
Loons
3 Especies
Penguins
1 Especies
Albatrosses, petrels and shearwaters
28 Especies
Storks, herons, egrets, ibises and spoonbills
11 Especies
Seriemas
1 Especies
Pelicans
60 Especies
Hawks, eagles and old world vultures
87 Especies
Owls
40 Especies
Mousebirds
4 Especies
Trogons
12 Especies
Hornbills, hoopoe and wood hoopoes
33 Especies
Roller birds
46 Especies
Woodpeckers
55 Especies
Falcons
26 Especies
Parrots
121 Especies
Songbirds and kin
791 Especies