Pachyptila

Nombre común Nombre científico
Prión antártico Pachyptila desolata
Prión piquicorto Pachyptila turtur

1 According to Hartmann (2000a, 2000b and 2016)