Thalasseus

Nombre común Nombre científico
Charrán patinegro Thalasseus sandvicensis
Charrán bengalí Thalasseus bengalensis
Charrán piquigualdo Thalasseus bergii
Charrán real Thalasseus maximus

Comparación de configuración de ala y cola1

1 According to Hartmann (2000a, 2000b and 2016)