Carpodacus

Nombre común Nombre científico
Camachuelo colilargo Carpodacus sibiricus
Camachuelo de Pallas Carpodacus roseus
Camachuelo grande Carpodacus rubicilla
Camachuelo carminoso Carpodacus erythrinus
Camachuelo escarlata Carpodacus sipahi

Comparación de configuración de ala y cola1

1 According to Hartmann (2000a, 2000b and 2016)