Carpodacus

Nombre común Nombre científico
Pallass Rosefinch Carpodacus roseus
Great rosefinch Carpodacus rubicilla
Common Rosefinch Carpodacus erythrinus
Scarlet Finch Carpodacus sipahi

Comparación de configuración de ala y cola1

1 According to Hartmann (2000a, 2000b and 2016)