Chlorophonia

Nombre común Nombre científico
Clorofonia nuquiazul Chlorophonia cyanea
Fruterito de corona celeste Chlorophonia occipitalis

1 According to Hartmann (2000a, 2000b and 2016)