Cyrtonyx

Trivial name Latin name
Montezuma Quail Cyrtonyx montezumae

1 According to Hartmann (2000a, 2000b and 2016)