Myiopsitta

Trivial name Latin name
Monk Parakeet Myiopsitta monachus

1 According to Hartmann (2000a, 2000b and 2016)