Eudynamys

Trivial name Latin name
Asian Koel Eudynamys scolopaceus

1 According to Hartmann (2000a, 2000b and 2016)