Eudynamys

trivial name latin name
Asian Koel Eudynamys scolopaceus