Pternistis

trivial name latin name
Yellow-necked Spurfowl Pternistis leucoscepus