Mniotilta

trivial name latin name
Black-and-white Warbler Mniotilta varia