Phoeniconaias

Trivial name Latin name
Lesser Flamingo Phoeniconaias minor