Gallicolumba

trivial name latin name
Luzon Bleeding-heart Gallicolumba luzonica