Thraupis

Trivialname Lateinischer Name
Blauflecktangare Thraupis sayaca