Eudromia

Trivialname Lateinischer Name
Perlsteißhuhn Eudromia elegans