Pyroderus

Trivialname Lateinischer Name
Rotkehlkotinga Pyroderus scutatus