Polytelis

Trivialname Lateinischer Name
Bergsittich Polytelis anthopeplus
Schildsittich Polytelis swainsonii